Yozgat Bozok Üniversitesi

MEVZUATLAR

 

10 Ekim 2021 Tarih ve 31624 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren YENİ Yönetmelik

 "Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

 

11 Aralık 2016 Tarih ve 29915 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren ESKİ Yönetmelik

 "Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU (2547)

YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914)

YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATI

DOKTORA PROGRAMI AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATI

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 22 KASIM 2019

AKADEMİK DANIŞMALIK YÖNERGESİ