Yozgat Bozok Üniversitesi

GÖREV TANIMLARI

GÖREV TANIMLARI

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

ENSTİTÜ SEKRETERİ

MEMUR

MUHASEBE MEMURU

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ

YAZI İŞLERİ MEMURU

ÖĞRENCİ İŞLERİ